Ordförande: 
Vakant

Vise Ordförande:
Peter Carman
Mail: ordforande@honomotorklubb.se

Sekreterare:  
Peter Carman
Mail: info@honomotorklubb.se

Kassörer:
Arne Wettesten
Mail: kassor@honomotorklubb.se

Försäkrings ansvarig:
Anders Funke
Mail: forsakringar@honomotorklubb.se

Ungdomsansvariga:
Christian "Kedda" Larsson
Tobias Wallhult 

Suppleanter:  
Jonas Corneliusson
Olle Olausson
Alex Karlsson

Vid frågor som ni direkt vill ställa till Ordförande, Sekreterare, Kassör eller Försäkringsansvarig kopiera mailadressen under respektive namn, klistra in i till/to fältet i din mail. 

Om ni vill komma i kontakt med klubben generellt så skicka ett mail till:
hmk@honomotorklubb.se