Kort om Thomas Bernhardsson

Thomas Bernhardsson

Thomas Bernhardsson har vart medlem i HMK under många år. Han var med på alla möten och träffar som HMK anordnat. Thomas var en otroligt kunnig och intresserad person som gärna delade med sig av sina erfarenheter. Hans sjukdom var något som slet i honom enormt men trotts detta var han alltid positiv och glad. En av våra medlemmar som vart i kontakt med Thomas under det senaste året vet vad han gått igenom och vilken positiv inställning han hade trotts sin sjukdom. Under det sista samtalet som Pernilla hade med Thomas såg han fram emot att komma ut till Hönö för en fika och pratstund. Men det blev ingen fika på Hönö, tillståndet förändrades och han fick istället lämna jordelivet.

HMK har mist en trogen medlem. Vi kommer istället för en blomma ge ett bidrag till Diabetesfonden.